O F E R T A

Elementy pantografu 5ZL produkowane przez Spółdzielnię Produkcyjną „RYTM” W Starych Grochalach 27, 05-155 Leoncin:

LP.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.


30.

NAZWA CZĘŚCI

Ramię wsporcze

Zespół zawieszenia i usprężynowienia ślizgu

Łącznik

Zespół Wieszaka

Tuleja górna

Tuleja dolna

Pierścień

Obudowa

Prowadnik

Zespół dźwigni

Rolka

Dźwignia prawa

Dźwignia lewa

Sworzeń kompletny

Zespół ramy górnej

Zawias I

Zawias II

Zawias III

Ramię

Wkładka

Pokrywa łożyska I

Pokrywa łożyska II

Sworzeń

Poprzeczka kompletna

Połączenie elektryczne

Końcówka

Zespół przewodu

Dolne ramię ruchome

Ślizgacz kompletny/odbierak prądu Z nakładkami Węglowymi materiału MY7A2
(Świadectwo dopuszczenia z UTK)

Zespoły sprężyn - głównej i pomocniczej

NUMER RYSUNKU

5ZL 320100-1-07

5ZL 320500-2-00

5ZL 320500-2-01

5ZL 320501-2-00

5ZL 320501-2-02

5ZL 320501-2-03

5ZL 320501-2-04

5ZL 320502-2-00

5ZL 320503-2-00

5ZL 320504-1-00

5ZL 320504-1-01

5ZL 320505-1-00

5ZL 320506-1-00

5ZL 320509-1-00

5ZL 320600-1-00

5ZL 320600-1-01

5ZL 320600-1-02

5ZL 320600-1-03

5ZL 320600-1-04

5ZL 320600-1-06

5ZL 320600-1-07

5ZL 320600-1-08

5ZL 320600-1-09

5ZL 320601-1-00

5ZL 320902-2-00

5ZL 320902-2-01

5ZL 321000-1-00

5ZL 321201-1-00SZL/RYTM 320100-1-00

Elementy pantogrału AKP-4E produkowane przez Spółdzielnie Produkcyjną „RYTM” W Starych Grochalach:

LP.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

NAZWA CZĘŚCI

Zespół małego pantografu

Przegub

Zespół drążka poprzecznego

Obsada odbieraka

Ramię

Prowadnik

Prowadnica sprężyn

Sprężyna

Przegub

Sworzeń

Sworzeń

Sworzeń

Krzyżulec

Prowadnik

Sworzeń

Sworzeń

Wkładka

Nakładka

Zespół ramy górnej

Zawias I

Zawias II

Ramię

Poprzeczka

Zawias III

Płytka dociskowa

Wkładka

Odbierak prądu (ślizgacz kompletny AKP-4E/RYTM z nakładkami węglowymi z mat.

Dolne ramię ruchome

Zespół przewodu

Ramię wsporcze

Przewód odbieraka

Cięgło

Sworzeń

Podkładka specjalna

Sworzeń

Tulejka

Rura

Końcówka

Płytka dociskowa

Wkładka

Wkładka

Zespół cięgła

Inne podkładki, tuleje, sworznie itp.

Adapter ślizgacza (wspornik z nabieżníkami manganowymi).

Zespół sprężyny głównej

Zespół sprężyny pomocníczej

NUMER RYSUNKU

N-1132

N-3718

N-42919

N-3720

N-3747 i N-3748

N-42888

N-3749

N-42889/2

N-42890

N-42891

N-42892

N-42893

N-42894

N-42895

N-42896

N-42897

N-43051

N-43052

N-1133

N-3722

N-3723

N-46430

N-3724

N-3750

N-42905

N-42915


MY7A2

N-2315

N-3716

N-3729

42841

N-3725

N-42843

N-42853

N-42861

N-42864

N-42901

N-42902

N-42905

N-42908

N-42915

N-43186

N-3714

N-3715

Do pozycji 27 mamy świadectwo dopuszczenia do eksploatacji z Urzędu Transportu Kolejowego.